Piątek, 19 lipca 2019 r.   Imieniny: Wincentego, Wodzisława, Marcina
Polskie Radio PiK » Reklama » Reklama radiowa » Radiowy spot reklamowy


Radiowy spot reklamowy koncentruje się na wrażeniach słuchowych i na oryginalnym sposobie przekazu. Przekaz dźwiękowy stara się w pełni wykorzystać percepcję słuchową odbiorców. Odwołuje się do stanu emocjonalnego słuchaczy i ich wyobraźni. Stąd też istotnym elementem jest odpowiedni dobór lektorów o charakterystycznych głosach (np. wykorzystanie głosu znanych osób, regionalizmów itp. ). Niezwykle ważne jest stosowanie języka potocznego. Istotna jest odpowiednia intonacja, tempo i czas wypowiedzi lektora.

Obok odpowiedniego lektora ważny jest podkład dźwiękowy tzw. Tło: muzyka i efekty dźwiękowe. Wykorzystuje się tu piosenki reklamowe, chwytliwe slogany oraz wielokrotnie powtarzane jingle (dżingle), które są kluczem dźwiękowym i przyczyniają się do zapamiętywania marki reklamowanego produktu/usługi.

Radiowy spot reklamowy musi być czytelny i wyrazisty. Powinien skupiać uwagę słuchacza
i być łatwy do zapamiętania, z jak najczęściej powtarzaną nazwą reklamowanego produktu/usługi w ciągu ostatnich 10 sekund jego trwania. Spot ma przekazywać nieskomplikowane i nie nazbyt szczegółowe treści, nakłaniające odbiorcę do szybkiego działania (Action z koncepcji technologii przekazu AIDA).

Ze względu na specyfikę odziaływania na odbiorcę poprzez przekaz dźwiękowy, w celu zapewnienia efektywności odziaływania potrzebna jest emisja wielu spotów radiowych.
Media plan reklamowej kampanii spotowej w radiu powinien zakładać minimum 4–6 emisji spotu reklamowego dziennie i trwać nie krócej niż 1–2 tygodnie.

Technika powtórzeń spotowej reklamy radiowej oparta na wiedzy o mechanizmach pamięci usprawnia proces uwagi, ułatwia przejście z pamięci krótkiej do długotrwałej jako najbardziej korzystnej dla utrwalenia i przywołania z pamięci reklamy. Regularne reklamowanie produktu/usługi prowadzi do szybkiego wzrostu świadomości marki reklamowanego produktu/usługi.