Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Rocha, Stefana, Joachima
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na budowę systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy (wpis do rejestru zabytków pod nr A/332/1)

Znak sprawy: ZO-261-13-2015
Ogłoszenie o zamówieniu:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292650&rok=2015-10-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=188973&rok=2015-12-23

Data składania ofert: 13 listopada 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 13 listopada 2015 r. godzina 12:10

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu wirtualizacji struktury IT Radia PiK S.A. wraz ze sprzętem

Znak sprawy: ZO-261-12-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=239560&rok=2015-09-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=250142&rok=2015-09-23
Data składania ofert: 16 października 2015 r. , 26 października 2015 r. 4 listopada 2015 r., godzina 14:00
Data otwarcia ofert: 16 października 2015 r.
26 października 2015 r. 4 listopada 2015 r., godzina 14:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268688&rok=2015-10-09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155569&rok=2015-10-23

Przetarg nieograniczony na budowę systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy (wpis do rejestru zabytków pod nr A/332/1)

Znak sprawy: ZO-261-11-2015
Ogłoszenie o zamówieniu
: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=234668&rok=2015-09-09

Data składania ofert: 25 września 2015 r. godzina 14:00
Data otwarcia ofert: 25 września 2015 r. godzina 14:10

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy zamawiający widzi możliwość wydłużenia terminu składania ofert ?

Odp. Wydłużenie terminu składania ofert może nastąpić w przypadkach przewidzianych w ustawie

2. Czy ewentualna zamiana urządzeń projektowanych na urządzenia równoważne musi być poparta kartami katalogowymi z wyszczególnieniem parametrów już na etapie składania ofert czy po podpisaniu ewentualnej umowy z oferentem ? Czy aby zamienić urządzenia / systemy oferent musi uzyskać zgodę projektanta na etapie składania ofert czy na etapie realizacji ?

Odp. Zmiana urządzeń na równoważne musi być podparta kartami katalogowymi stanowiącymi załącznik do oferty. Oferent na własne ryzyko wybiera urządzenia stanowiące jego zdaniem zamiennik równoważny, natomiast Zamawiający dokonuje oceny oferty pod względem zgodność parametrów na etapie wyboru oferty.

Przetarg nieograniczony na: budowę instalacji zewnętrznej CO wraz z przebudową węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 50 oraz likwidacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZO-261-10-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=202942&rok=2015-08-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=213752&rok=2015-08-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=228704&rok=2015-09-03
Data składania ofert: 24 sierpnia 2015 r. godzina 12:00, 26 sierpnia 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 24 sierpnia 2015 r. godzina 12:10, 26 sierpnia 2015 r. godzina 12:10

Przetarg nieograniczony na: budowę instalacji zewnętrznej CO wraz z przebudową węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 50 oraz likwidacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZO-261-09-2015
Ogłoszenie o zamówieniu:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184270&rok=2015-07-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=196094&rok=2015-08-03
Data składania ofert: 5 sierpnia 2015 r. godzina 12:00, 7 sierpnia 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 5 sierpnia 2015 r. godzina 12:10, 7 sierpnia 2015 r. godzina 12:10

Pytania Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Radio PiK S.A. jako Zamawiający, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w postępowaniu:
Przetarg nieograniczony na: budowę instalacji zewnętrznej CO wraz z przebudową węzła i przyłącza cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 50 oraz likwidacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy. Znak sprawy: ZO-261-09-2015.


Pytanie nr 1. W specyfikacji brak przedmiaru na ułożenie rur pre-izolowanych typu spiro przyłącza cieplnego proszę o uzupełnienie przedmiarów.


Odpowiedź nr 1.

Zamawiający informuje, że przedmiarach nie ujęto odcinków przyłącza cieplnego Dn 50mm do budynku przy ul. Gdańskiej 50 z rur typu Spiro oraz preizolowanych. Przedmiar ten Zamawiający przesyła w załączniku do niniejszej odpowiedzi. (plik Przebudowa przyłącza do bud ul. Gdańska 50 -kpec (1)Przedm.rtf)


Pytanie nr 2. W specyfikacji brakuje zestawienia RMS proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 2. Zamawiający informuje, że uzupełnia załączniki do SIWZ stanowiące zestawienia RMS dla: Przebudowy przyłącza cieplnego, Przebudowy węzła cieplnego oraz Instalacji elektrycznej i AKPiA.


Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z udzieleniem niniejszych odpowiedzi, przedłuża termin składania ofert do 7 sierpnia 2015 r.

Przetarg nieograniczony na: usługi transmisji sygnału radiowego Radia PiK S.A.

Znak sprawy: ZO-261-08-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174740&rok=2015-07-13
Data składania ofert: 21 lipca 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 21 lipca 2015 r. godzina 12:10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=199228&rok=2015-08-05

Przetarg nieograniczony na: dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników

Znak sprawy: ZO-261-03-2015
Ogłoszenie o zamówieniu: http://http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=88878&rok=2015-04-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=124194&rok=2015-05-26

Data składania ofert: 1 czerwca 2015 r., godzina: 12:00 22 czerwca 2015 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 1 czerwca 2015 r., godzina: 12:10 22 czerwca 2015 r. godzina 12:10

Przetarg nieograniczony na: dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników

Znak sprawy: ZO-261-01-2015

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24482&rok=2015-02-03

Data składania ofert: 11 lutego 2015 r., godzina: 12:00
Data otwarcia ofert: 11 lutego 2015 r., godzina: 12:1
12345