Wtorek, 16 sierpnia 2022 r.   Imieniny: Rocha, Stefana, Joachima
Zablokowana krajowa 10 Bydgoszcz - Toruń w Cierpicach.
Zablokowana krajowa 10 Bydgoszcz - Toruń w Cierpicach.
Zablokowana krajowa 10 Bydgoszcz - Toruń w Cierpicach.
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Radio PiK » Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników

Znak sprawy: ZO-261-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=358132&rok=2014-10-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=419486&rok=2014-12-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10728&rok=2015-01-15

Data składania ofert: 9 stycznia 2015 roku,
20 stycznia 2015 roku godzina 12:00, 3 lutego 2015 roku, godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 9 stycznia 2015 roku, 20 stycznia 2015 roku
godzina 12:10, 3 lutego 2015 roku, godzina 12:10

Dokumenty:


Przetarg nieograniczony na: Remont budynku gospodarczego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Znak sprawy: ZO-261-11-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309618&rok=2014-09-17


Data składania ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:30
Data otwarcia ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=341724&rok=2014-10-15

Dokumenty:

Przetarg nieograniczony na: Remont części pomieszczeń w budynku Radia PiK przy ul.Gdańskiej 48 w Bydgoszczy z podziałem na pakiety: Pakiet 1 – Remont budowlany Pakiet 2 – Remont konserwatorski

Znak sprawy: ZO-261-10-2014

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309426&rok=2014-09-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=350966&rok=2014-10-21

Data składania ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:00
Data otwarcia ofert: 2 października 2014 r., godzina 12:10

Dokumenty:

Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń Radia PiK S.A. w Bydgoszczy i Toruniu

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń Radia PiK S.A. w Bydgoszczy i Toruniu

Ogłoszenie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=202020&rok=2014-06-13

Znak sprawy ZO-261-07-2014

Termin składania ofert upływa 23.06.2014 r. o godz. 14:00

Pytanie wykonawcy:
"Na stronie 2 SIWZ jest informacja o sprzątaniu
pomieszczeń w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, natomiast
str. 11 załącznika nr 3a zawierająca wykaz powierzchni pomieszczeń
jest zaznaczona na niebiesko, co oznacza sprzątanie 2 razy w tygodniu.
Jak powinno być? "

Odpowiedź zamawiającego:
Sformułowanie "od poniedziałku do piątku w godz. 8-16" oznacza czas kiedy pomieszczenia te są dostępne dla personelu sprzątającego. Sprzątanie natomiast ma być wykonywane dwa razy w tygodniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=239640&rok=2014-07-17

Dokumenty

Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń piwnicy bud. nr 48

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację części pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Gdańskiej 48 w Bydgoszczy

Ogłoszenie http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=71859&rok=2014-04-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=231676&rok=2014-07-10

Znak sprawy ZO-261-04-2014

Termin składania ofert upływa 22.04.2014 r. o godz. 14:00

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu emisyjnego

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawę urządzeń oraz systemu planowania i emisji programu oraz systemu obsługi emisji dzienników.

Ogłoszenie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40382&rok=2014-02-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40711&rok=2014-02-27


Znak sprawy ZO-261-02-2014

Zamawiający zmienił pierwotny termin składania ofert z 28.02.2014 (piątek) godz. 14:00, na
Termin składania ofert upływa 17.03.2014 (poniedziałek) godz. 14:00

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń budynków 48 i 50 Radia PiK S.A. w Bydgoszczy

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na remont części pomieszczeń parteru, II piętra oraz małej klatki schodowej w budynku przy ul. Gdańskiej 48 oraz części pomieszczeń piwnic, I i II piętra w budynku przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy

Ogłoszenie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=21028&rok=2014-01-17

Znak sprawy ZO-261-01-2014

Termin składania ofert upływa 31.01.2014 r. o godz. 14:00

Informacja o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=228862&rok=2014-07-08

Przetarg na dostawę wykładzin podłogowych ozdobnych

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wykładzin podłogowych ozdobnych.

Ogłoszenie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=505874&rok=2013-12-06

Znak sprawy ZO-261-19-2013

Termin składania ofert upływa 13.12.2013 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=256396&rok=2014-07-31
12345